Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Bizottsági jelentés az Alapjogi Charta alkalmazásáról

Bizottsági jelentés az Alapjogi Charta alkalmazásáról

Az Európai Bizottság ma közzétette az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazásáról szóló éves jelentését, mely felvázolja, hogy az EU 2016-ban milyen kezdeményezéseket tett az alapvető jogok megerősítésére.

Megvizsgálja továbbá, hogy e jogokat tavaly hogyan alkalmazták a különféle uniós szakpolitikákban és a tagállamokban. A jelentés megjegyzi, hogy 2016-ban az EU fontos lépéseket tett azért, hogy

a határon átnyúló szülői felelősséggel kapcsolatos vitákban gondoskodjék a gyermekek védelméről; segítse a nemzetközi párok számára a vagyonjogi szabályok tisztázását; online vitarendezési platformot nyitott a fogyasztóvédelem megerősítésének segítésére; megállapodott a Facebookkal, a Twitterrel, a YouTube-bal és a Microsofttal a jogellenes online gyűlöletbeszéddel szembeni fellépést szolgáló magatartási kódexről; fontos párbeszédet folytatott a jogállamiságról a tagállamokkal.

Az adatvédelmi reform 2016. áprilisi végső elfogadása egyetlen szabálysort állapított meg, mely szabályok az emberek számára könnyebben hozzáférhetővé teszik saját személyes adataikat, biztosítják az adathordozhatóság jogát, tisztázzák a „személyes adatok tárolásának a megszüntetéséhez való jogot”, és bizonyos jogokat biztosítanak a személyes adatok megsértése esetén.

A Bizottság létrehozta továbbá az EU–USA adatvédelmi pajzsot, és megkötötte az adatvédelmi keret-megállapodást, hogy jobban védje az európai polgárok személyes adatait az USA-ba történő adattovábbítás közben.

A tisztességes eljáráshoz való jognak ugyancsak konkrét joghatást biztosítottak 2016-ban azáltal, hogy irányelveket fogadtak el az ártatlanság vélelméről és a tárgyaláson való jelenlét jogáról, a költségmentességről, valamint a gyermekek eljárási jogairól. (A teljes közlemény itt olvasható.)

2016. évi jelentés az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazásáról (angolul)

A jelentést kísérő szolgálati munkadokumentum (angolul)

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

Európai igazságügyi portál

  
Európai szomszédságpolitika

Az Európai Bizottság és az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője ma tette közzé a szomszédság egészére kiterjedő első közös jelentést a 2015-ben felülvizsgált európai szomszédságpolitika végrehajtásáról. Az elhúzódó válságokból és az uniós szomszédság geopolitikai jelentőségéből egyértelműen kitűnik, hogy az EU-val szomszédos országokhoz fűződő politikai és gazdasági kapcsolatok javítása szempontjából mennyire fontos a szilárd szakpolitikai keret megléte.

A 2015. végi felülvizsgálatot követően a mai közös jelentés megerősíti, hogy ez a szakpolitika központi szerepet játszik az uniós szomszédság stabilizációjának előmozdításában. A jelentés rávilágít, hogy a felülvizsgálatnak köszönhetően felélénkültek az EU és a szomszédos országok közötti kapcsolatok, ami lehetővé tette az EU és a partnerországok fő érdekeinek hangsúlyosabb figyelembevételét, különös tekintettel a szomszédos országok fokozott stabilitására és biztonságára. (A teljes, angol nyelvű közlemény itt olvasható.)

Kérdések és válaszok

Jelentés a felülvizsgált európai szomszédságpolitika végrehajtásáról

A 2015. novemberi szakpolitikai felülvizsgálat

Az Európai Bizottság európai szomszédságpolitikával kapcsolatos honlapja