Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Magyar Nyelvőr Díjak hazai és külföldi pedagógusoknak

Magyar Nyelvőr Díjak hazai és külföldi pedagógusoknak
(Munkatársunktól)

A Magyar Nyelvőr Alapítvány célja az 1872-i Magyar Nyelvőr szellemiségének megfelelően az anyanyelv megőrzését, kutatását, ápolását szolgáló rendezvényeket, kiadványokat, törekvéseket támogatja a határainkon innen és a határainkon túl, és erkölcsi és anyagi elismerésként évről évre Magyar Nyelvőr Díjjal jutalmazza az arra érdemes személyeket. A kitüntetéseket ma az Országházában vehették át az arra legérdemesebbek.

Magyar Nyelvőr elismerő oklevélben  és különdíjban részesült: Majla Júlia pedagógus, aki néhai férjével, Majla Sándorral házról házra járva 1989 szeptemberében megpróbálta megállítani a magyar tannyelvű iskola hanyatlását, gyerekeket toborozva a magyar óvodába, így őrizve és ápolva a magyar nyelvet. A Krónika, Szabadság és az Új Magyar Szó besztercei tudósítója volt. Ifjúkorában néprajzi táborokat szervezett, összegyűjtötte a Melles völgye hiedelemvilágának egy részét, ezzel is őrizve a helyi nyelvi emlékeket. Gyűjtéseiből a Kolozsvárt megjelenő Művelődés, majd az Erdélyi Riport is közöl írásokat. Felnőttképző, oktatási szakértő. Szakmai kiadványokkal és programokkal bővítette a „tanítók háza” programját. Oktatói tevékenységéért, a magyar nyelv ápolásáért, a néprajzi kultúrakincs gyarapításáért Magyar Nyelvőr Elismerő Oklevélben és Különdíjban részesült.

Magyar Nyelvőr Díjat kapott Szabómihály Gizella, aki régóta óriási munkát végez a felvidéki magyarság körében a magyar kisebbségiek anyanyelvű ügyintézésének, nyelvi jogainak az érvényesítése területén. Munkássága nélkülözhetetlen a magyar–szlovák és szlovák–magyar szaknyelvi, közigazgatási fordítások módszertanának, a szaknyelvi terminológia kidolgozásának területén, az egyetemi szakfordítói képzésben és a közigazgatásbeli anyanyelvi jogokért való folyamatos küzdelemben. Számos eseménynek – Implom József helyesírási verseny, nyitrai magyar szakos egyetemisták magyarországi képzése – a szervezője. 

Antalné Szabó Ágnes  Magyar Nyelvőr Díjban részesült. 1988 óta az ELTE oktatója, a Mai Magyar Nyelvi Tanszék egyetemi docense, 2008 óta a szakmódszertani központ vezetője. Évtizedek óta meghívott előadója, szervezője a hazai és a külhoni tanár-továbbképzéseknek. Tagja az Akadémia Helyesírási Bizottságának. Tankönyvírói munkássága kimagasló, ötvennél több magyar nyelvi tankönyv, tanári segédkönyv szerzője vagy társszerzője. Igen fontos része munkájának a tehetséges fiatalok, a tudományos hallgatói műhelyek támogatása. Alapító főszervezője a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenynek. A Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport alapító pedagógiai vezetője, az Anyanyelv-pedagógia folyóirat alapító főszerkesztője. A Magyar Nyelvtudományi Társaság magyartanári tagozatának az alapító elnöke, az Eötvös József országos középiskolai szónokverseny alapító szervezője. Meghatározó mind az oktatói, mind a szakmai-tudományos és a szakmai közéleti, tudományszervezői tevékenysége. 

​Laczkó Krisztina is Magyar Nyelvőr díjas lett; egyetemi adjunktusként 1994-től, egyetemi docensként 2006 óta dolgozik. Fő kutatási területei: leíró grammatika, helyesírás, szaknyelvi helyesírások, funkcionális-kognitív pragmatika és szövegtan. Régóta részt vesz az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának munkájában, dolgozott a helyesírási szabályzat 12. kiadásának az előkészítésében. Megírta Mártonfi Attilával az első magyar helyesírási kézikönyvet. Szerkesztője a Magyar Nyelvőr, az Anyanyelv-pedagógiai és a Névtani Értesítő című folyóiratoknak. Évtizeden át szerkesztette a Magyar Orvosi Nyelv című lapot. Az Eötvös Collegium magyar műhelyét 2009 óta vezeti, emellett 2013-től az intézmény aligazgatója.