Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma szerda van, 2019. március 20. Az év 79. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 737535. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Magyar húsvét

Magyar húsvét
Gábor György

Gáncs Péter evangélikus püspök arról beszélt, hogy egyik párt sem sajátíthatja ki magának a keresztény értékeket. Az beszél így, aki saját hitét komolyan veszi, s Jézussal együtt vallja, hogy „az én országom nem ebből a világból való.” (János 18,36). Ebből a szempontból örvendetes, hogy – legalábbis ez idáig – a katolikus egyház nem adott ki irányt mutató körlevelet a választásokat megelőzően, s ugyancsak örvendetes, hogy a nagy protestáns egyházak is mindössze – és nagyon helyesen – a részvételre buzdítják a híveket.


Ezzel szemben viszont akad olyan bevett egyház, ahol másként történnek a dolgok. Ott – Gáncs Péter püspök szavaival ellentétben – nem azt vallják, hogy egyik párt sem sajátíthatja ki magának a keresztény értékeket, hanem azt, hogy az ő egyházuk – alapvető biblikus útmutatásokat, tanításokat és erkölcsi megfontolásokat, azaz hitük kinyilatkoztatott fundamentumát megcsúfolva és félredobva – sajátította ki az egyik párt politikai nézeteit. Jézussal ellentétben tehát az ő országuk ebből a világból való. És ez érthető is, hiszen az ő pénzük és támogatásuk is ebből a világból származik, s nem abból, ahol egy jelentősen másféle elszámolás vár majd rájuk.

Egy másik érdekesség, hogy eddig leginkább a Fülöp-szigeteken volt szokás a hívők körében megeleveníteni a nagypénteki eseményt. Most azonban már Magyarországon is beindulni látszik ez a dramatikus hagyomány. Történt ugyanis, hogy Orbán Viktor Pontius Pilátus szerepét magára öltve elégtételt emlegetett, majd mosta a kezeit, s ezt követően a tömeg, Németh Szilárd hallgatósága halált kiáltott, végül Orbán-Pontius bejelentette, hogy immár nem is a nevükről ismert tizenkettő, hanem a nevükről ismert kétezer tanítvánnyal kell leszámolni. Szép magyar húsvét! 

A hívő ember számára húsvét csodája és misztériuma, hogy harmadnapon az ettől az országtól alapvetően különböző, s egy nagyon is más világot emlegető Jézus támadt fel, s nem az e világi hatalmat gyakorló és azt helytartóként kiszolgáló Pontius Pilátus. És a harmadnapi feltámadás még hat nappal később (mostani számítás szerint tehát még április 8-án) sem vesztette el érvényét.