Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma vasárnap van, 2019. június 16. Az év 167. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 737623. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Gergelyek kapták a Gács András matematikai díjat

Gergelyek kapták a Gács András matematikai díjat
(Tudósítónktól)

Matematikus-hangverseny alkalmával adták át az elsőként az idén kiosztott Gács András-díjat az ELTE dísztermében. Az egyetemi matematikai oktatásban, valamint a kutatómunkában nyújtott kiemelkedő teljesítményéért az elismerést Röst Gergely, a szegedi SZTE TTIK Bolyai Intézet matematikai tanszékcsoport alkalmazott és numerikus matematika tanszék adjunktusa, valamint Zábrádi Gergely, az ELTE TTK Matematikai Intézet algebra- és számelmélet-tanszékének adjunktusa vehette át.

A díjat tavaly a család alapította azzal a céllal, hogy az egyetemi matematikaoktatásban kiemelkedő, sok diákot a matematika felé terelő fiatal matematikus-oktatókat jutalmazzák. A díj névadója Gács András (1969–2009) matematikus, aki kutatási eredményei mellett sokoldalúságával, nyitottságával és humorával hatott lelkesítően a diákokra.

„Olyan díjat szeretnénk évről évre átadni, ami szakmai rangján túl felidézi azt is, ahogyan Andrásra a rokonai, barátai, kollégái emlékeznek. Sokat beszélgettünk arról, pontosan mit szeretnénk díjazni: a talán legjobban mérhető tudományos teljesítményt, a nehezebben mérhető, mégis jól látható tanári munkát, vagy azt a megfoghatatlan és megfogalmazhatatlan szellemi örömöt, amivel András olyan sokféle terület felé fordult? Végül arra jutottunk, hogy jó lenne, ha a díj mindezt tükrözné. Ha a kuratórium a tudományos eredmények mellett a jelöltek oktatói kvalitásait is figyelembe venné, és a díj kiegészítőjeként adott apró ajándékok – színházjegyek, társasjátékok, uszodabérletek vagy éppen gólyalábak – pedig jeleznék az érdeklődésnek, a szellemi és érzelmi inspirációnak azokat a forrásait, amelyek a kiváló szakembereket hasonlíthatatlan személyiségekké teszik” – hangsúlyozta a díjátadón a család nevében Gács Anna az élete teljében elhunyt tudós húga.

A szegedi és a budapesti matematikus a díszoklevél és a maguk által választhatott játékos tárgyjutalmak mellett a hazai egyetemi élet díjazásai között kiemelkedő mértékűnek számító 150-150 ezer forintos díjazásban és egy különleges műtárgy elismerésben is részesült. A díj elbűvölő, összetett, megfejthetetlen formája jelképezi, hogy a szellemi teljesítmény és a személyes varázs, a tudományos eredmények és a fiatal kollégák iránti felelősségérzet, vagyis a tehetség, a szorgalom és a szüntelen kíváncsiság nem választhatók el egymástól.

 A Gács András-díjat 2017-ben a család alapította azzal a céllal, hogy az egyetemi matematikaoktatásban kiemelkedő, sok diákot motiváló fiatal matematikusoktatókat jutalmazzák. A díj névadója Gács András (1969-2009) matematikus, aki kutatási eredményei mellett sokoldalúságával, nyitottságával és humorával hatott inspirálóan a diákokra. A díjat évente egy alkalommal osztják ki, indokolt esetben két jutalmazott is lehet. A díjra a kuratórium tagjai és az érintett tanszékek vezetői mellett bárki jelölhet. A javaslatban a jelölt kutatási eredményeivel kapcsolatban elegendő a publikációs lista megadása, akár internetes hivatkozás formájában (pl. MTMT) is. Ezzel szemben részletesen ki kell térni a jelöltnek az oktatásban elért teljesítményére (TDK-, szakdolgozat-, PhD-témavezetés…), a hallgatóknak nyújtott támogatásra. Csak olyat lehet jelölni, aki a javaslat beadásának határidejéig nem töltötte be a 46. évét, ésmég nem nyerte el a díjat. A jelöltekről a kuratórium dönt, amelynek tagjai alapításkor Gács Zsófia (mint alapító), Keleti Tamás (ELTE Matematikai intézet), Nagy Zoltán Lóránt, Sziklai Péter, Szőnyi Tamás, Weiner Zsuzsa (MTA-ELTE Geometriai és algebrai kombinatorika kutatócsoport), Wiener Gábor (BME Számítástudományi és információelméleti tanszék). A díj értéke alapításkor nettó 150 000 Ft.

A díj talapzata egy euklideszi objektum, egy téglatest. Ehhez kapcsolódik mozgékony, rugalmas rögzítettséggel a díj, amelynek formai ihletője egy véges projektív sík, a híres Fano-sík egy modellje, mely Gács András kutatási területéhez, a véges geometriához kötődik. Önmagában is szép ábrázolási mód ez, a sík hét pontját egy tetraéder élfelező pontjai és súlypontja, hét egyenesét pedig az oldallapokba írt körök és a szemközti élfelezőket összekötő szakaszok reprezentálják. Lehet rajta matematikát magyarázni, vagy pusztán gyönyörködni a letisztult struktúrában. A tárgyat a díj létrehozóival való konzultáció után a fiatal művészek által alapított koino. dizájner cég tervezte.

Kattintásra itt meghallgatható A pí-szám dala / Song from π.