Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma csütörtök van, 2019. január 24. Az év 24. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 737480. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Új uniós költségvetés: program az egységes piac fejlesztéséért, a fogyasztók védelméért

Új uniós költségvetés: program az egységes piac fejlesztéséért, a fogyasztók védelméért
Infovilág

A következő hosszú távú, azaz a 2021–27 közötti időszakra szóló EU-költségvetésben a Bizottság új, célzott programot javasol 4000 millió eurós költségvetéssel. Az egységes piacot szolgáló elképzelés célja a fogyasztóvédelem, az európai kis- és közepes vállalkozások pedig teljes körűen kiaknázhassák a jól működő egységes piacban rejlő előnyöket.


A program megerősíti az uniós belső piac irányítását. Modern, egyszerű és rugalmas programról van szó, amely a mostanáig külön-külön finanszírozott tevékenységek széles körét fogja majd egybe. Ezáltal csökkenti az átfedéseket és javítja az együttműködést. Az új program támogatni fogja:

 • A fogyasztók védelmét: érvényt szerez a fogyasztók jogainak, magas szintű fogyasztóvédelmet és termékbiztonságot garantál, segíti a fogyasztókat problémáik megoldásában és megkönnyíti a hozzáférésüket jogorvoslathoz.
 • A vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképességét: megerősíti a kisvállalkozások felfuttatásához és határokon átívelő tevékenységéhez nyújtott támogatást.
 • Az emberek, az állatok és a növények magas szintű egészségvédelmét: támogatja az élelmiszerek biztonságos előállítását, az állat- és növénybetegségek megelőzését és felszámolását, valamint az állatjólét javítását, előmozdítja az uniós élelmiszergyártók piacra jutását és a külföldre irányuló exportot, és jelentősen támogatja az agrár-élelmiszeripart.
 • Az eredményes jogérvényesítést és első osztályú szabványok kidolgozását: az uniós szabályok helyes alkalmazása és érvényre juttatása céljából elmélyíti a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködést, továbbá támogatja korszerű és időálló szabványok kidolgozását.
 • A tisztességes verseny térnyerését a digitális korban: segíti azoknak az IT-eszközöknek és szakismereteknek a fejlesztését, amelyek révén a Bizottság hatékonyan érvényt szerezhet a versenypolitikai szabályoknak a digitális gazdaságban, és javítja a tagállami hatóságokkal és bíróságokkal folytatott együttműködést.
 • A magas színvonalú európai statisztikák előállítását és terjesztését: finanszírozással segíti a nemzeti statisztikai hivatalokat ezen a területen.

Bizottsági javaslat az eddigi legambiciózusabb kutatási és innovációs programra
 
Az Európai Bizottság a következő hosszú távú uniós költségvetésre vonatkozó javaslatának egyik fontos elemeként 100 000 millió eurót javasol kutatásra és innovációra fordítani. A Horizont Európa, az új kutatási és innovációs program az előző, a Horizont 2020 eredményeire és sikereire fog építeni, és biztosítja majd, hogy az EU a globális kutatás és innováció élvonalában maradjon. A Horizont Európa az EU eddigi legambiciózusabb kutatási és innovációs programja.
 
Az új program továbbra is elő fogja mozdítani a kiváló tudományos teljesítményt. A bevált programelemek – például a Marie Skłodowska-Curie-ösztöndíjak és az Európai Kutatási Tanács – mellett a Horizont Európa fontos új elemeket is tartalmazni fog:
 

 • Az Európai Innovációs Tanács segíti majd azonosítani és finanszírozni az olyan ígéretes, de nagy kockázattal járó innovatív tevékenységeket, amelyek tetemes potenciállal rendelkeznek ahhoz, hogy teljesen új piacokat hozzanak létre. Közvetlen támogatást fog nyújtani az innovatív cégeknek és kezdő vállalkozásoknak két fő finanszírozási eszköz révén: az egyik a korai szakaszokra, a másik pedig a termékfejlesztésre és a piaci bevezetésre vonatkozik. Az Európai Innovációs Tanács kiegészíti majd a budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) tevékenységét.
 • Az egész EU-ra kiterjedő új kutatási és innovációs feladatok kijelölése, amelyek a társadalmi kihívásokra és az ipari versenyképességre összpontosítanak, és ambiciózus célok mentén az európai polgárok életét érintő kérdésekre keresnek megoldást. Ezeket a feladatokat a Bizottság a polgárokkal, az érdekelt felekkel, az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal közösen határozza majd meg, a Horizont Európa pedig ez alapján fog támogatást nyújtani az ezekhez a kihívásokhoz kapcsolódó kutatási és innovációs projektek számára. A lehetséges cselekvési területek között említhető a rák elleni küzdelem, a tiszta közlekedés vagy a tengerek és az óceánok műanyag hulladéktól történő megtisztítása. 
 • Az innovációs képesség maximalizálása unió-szerte, többek között azáltal, hogy az EU megkétszerezi azoknak a tagállamoknak a támogatását, amelyek eddig nem tudták teljes mértékben kamatoztatni nemzeti kutatási és innovációs képességeiket, és le vannak maradva más tagországok mögött. 
 • Nagyobb nyitottság a publikációkhoz és az adatokhoz való nyílt hozzáférés révén. 
 • Fokozott együttműködés a többi uniós programmal és új generációs európai partnerségek kialakítása, például az iparral, civil szervezetekkel és finanszírozást nyújtó alapítványokkal.

A 2021–27 közötti időszakra előirányzott 100 milliárd euró összegű költségvetési juttatás 97 600 millió eurót foglal magában a Horizont Európa programra (ebből 3500 millió €-t az InvestEU alap keretében használnak föl) és 2400 millió eurót az Euratom kutatási és képzési programra. Az Euratom program a nukleáris biztonság, a védelem és a sugárvédelem területén folytatott kutatást és képzést finanszírozza, az eddiginél nagyobb hangsúlyt fektetve a nem energiatermelési célú alkalmazások, pl. az egészségügyi eszközök biztonságának javítására.