Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma csütörtök van, 2019. január 24. Az év 24. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 737480. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Vastaps tanároknak az Akadémián: huszadszor is Ericsson-díj

Vastaps tanároknak az Akadémián: huszadszor is Ericsson-díj
(Munkatársunktól)

Máig 210 pedagógust jutalmaztak, tüntettek ki az az 1999-ben alapított Ericsson oktatási díjjal. A rangot adó elismerés mindenekelőtt egyéni oktatási módszereket alkalmazó általános és középiskolai tanárokat illet, olyanokat, akik a munkájuk közben infokommunikációs eszközöket is használnak, országos tanulmányi versenyeket szerveznek, tankönyveket írnak.

A hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémián tartott mai díjátadó ceremónián is a kitüntetett pedagógusokról készült remek kisfilmek ismételten a diákok sajátos, kendőzetlen módján mutatták be a díjazottakat, akiket egyenként hosszan tartó vastapssal is megtisztelt a esemény közönsége. Az Ericsson oktatási díjának átadóját ez alkalommal is megtisztelte nem csupán jelenlétével, hanem méltató beszédével is Őexcelenciája Niclas Trouvé, a Svéd Királyság hazánkba akkreditált nagykövete.  

Az Akadémia egyik gyönyörű termében elhangzott méltatások közben a szónokok arra is kitértek, hogy a magyar mérnökök munkája számos hazai húzóágazathoz járul hozzá, mérnökképzésünk világviszonylatban is magas szintű. Az Ericsson vezetői tisztelettel és elismeréssel hangoztatták: a műszaki szakemberek oktatása nem az egyetemi padokban kezdődik. A svéd gyökerű, hazánkban kétszer is (1911-ben és 1990-ben) céget alapító Ericsson kutatási és fejlesztési igazgatósága éppen az oktatást segítendő alapította meg 1999-ben (az idén huszadik évfordulójához érkezett) Ericsson-díjat azzal a céllal, hogy elismerje a közoktatásban kiemelkedő színvonalon dolgozó azoknak a pedagógusoknak a munkáját, akik nem egyszer a kötelezettségeiken felül is tesznek azért, hogy a magyar általános és középiskolai természettudományos képzés tartósan a világ élvonalában járjon.

A ma déli díjátadón elhangzott, hogy az idén is négy kategóriában, két-két – kollégái, az egész társadalom elé példaként állítható – tanáregyéniség nyerte el a díjat. Az Ericsson-díj értékét növeli, hogy a jelölteket tanítványaik, iskoláik és egyéb oktatási intézmények terjesztették fel a díjra, a díjazás pedig az Ericsson közoktatási partnerei, a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat bírálata, és a MATFUND Alapítvány kuratóriumának jóváhagyása alapján történt.

A díjat ma is, immár huszadszor a kitüntetés történetében, a legelkötelezettebb, az alapszintű oktatásban részt vevő, matematikát és fizikát oktató pedagógusok vehették át, akik a „kötelező” tanórákon túl is számos különfoglalkozás alkalmával és egyéb iskolán kívüli tevékenységükkel is segítik diákjaik fejlődését és a tehetséggondozást.

Az idei díjakat Éry Gábor vezérigazgató, Niclas Trouvé, magyarországi svéd nagykövet és Beskid Vilmos, az Ericsson Magyarország kutatási és fejlesztési igazgatója adta át a nyolc, kiváló pedagógusnak.

Éry Gábor, az Ericsson Magyarország vezérigazgatója a díjátadón elmondta: „Technológiai vállalatként nagyon fontos számunkra, hogy továbbra is kiváló szakemberek lépjenek be a hazai munkaerőpiacra. Az Ericsson hosszú távon épít Magyarországra, a magyar leányvállalatára, ezt bizonyítja az is, hogy alig egy hete adtuk át (miként erről az Infovilág is beszámolt – a szerk.) Budapesten európai hálózatunk egyik legnagyobb K+F és szolgáltató központját, az Ericsson Házat. Ahhoz, hogy ezt az épületet – amire nagyon büszkék vagyunk – a jövőben is megtölthessük hazai, képzett munkaerővel nagy szükség van a ma díjazott tanárok és hozzájuk hasonló pedagógusok példaértékű munkájára.”  

A matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért Ericsson-díjban részesült matematikából Meiszterics Zoltánné, a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium és Zsilvölgyi Márta, a Budapesti Jedlik Ányos Gimnázium tanára; fizikából Urbán János, a budapesti Piarista Gimnázium és Udvardi Imre, az Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium tanára; A matematika és fizika népszerűsítéséért alapított Ericsson-díj idei kitüntetettje matematikából Soós Edit, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája és Sztojcsevné Fekete Mária, az Óbudai Árpád Gimnázium tanára; fizikából Sikó Dezső, a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium és Filep Doina Otília, a Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola tanára.

Filep Doina Otília, a Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola pedagógusa.

Szakértők által elismert és közzétett fizika módszertani ötletei, a tanulókkal megvalósított jó gyakorlatai jelentős innovációs értéket hordoznak. Munkáiban, az innovatív módszerek, az IKT eszközhasználat messze túlmutat a motiváló szemléltetésen és a tanulók magas szintű aktivitását idézi elő. Publikált foglalkozásaiban a digitális kompetenciát fejlesztő alkalmazások és hagyományos kísérletek egy helyen találhatók és használhatók a diákok számára, amelyek használatával a fizika tantárgyi ismereteik bővülhetnek, életszerű példákon keresztül kerülhetnek közelebb a fizika tananyagához.

2015-től Scientix nagykövet. A találkozókon, műhelymunkákon sok új kapcsolattal, izgalmas tervekkel, új tapasztalatokkal gazdagodott. Ezeket alkalmazza a mindennapi tanári munkája során. Sok mindent átad kollégáinak is, ami Scientix nagyköveti tevékenységének fontos része.

Továbbképzési program keretében részt vett a CERN szakmai és kulturális programjain 2015-ben. 2016-ban bekapcsolódott a Space Awareness mukájába. 2016 őszén részt vett a Magyar Science on Stage rendezvényen, Debrecenben. Saját és a gyerekekkel készített kísérleti eszközt mutatott be az egyszerű áramkörök témakörben. A 2018. évi Fenntarthatósági Témahét mintaprojekt-tervező pályázatán a „Globális problémák a mindennapokban” elnevezésű mintaprojektje az értékelés során kiemelkedő minősítést kapott és mintaprojektje publikálásra került.

Munkájában nem csak a tudásával nyűgözi le a gyerekeket, hanem nagyon hamar megtalálja azokat a „csatornákat” amelyeken az adása vevőre is talál és sokszor még a szünetekben is fizika kísérletekről beszélget a gyerekekkel. Tevékenységei kapcsán ráébreszti őket, hogy a fizika és a tudomány az emberiség javát szolgálja, hogy a világ érdekes és a tudomány szép, érdemes tanulni és művelni.

 

Meiszterics Zoltánné, a pécsi Janus Pannonius Gimnázium tanára.

Iskolájában és a MATEGO alapítványnál rendszeresen tart szakköri foglalkozásokat a tehetséges tanulóknak. Többek között ennek is köszönhető, hogy tanítványai állandó megoldói a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok és az Abacus matematikai lapok 10-14 éveseknek című újságokban kitűzött levelező matematikai versenyek feladatainak, ahol általában jó helyezéseket érnek el. Tanítványai versenyeken elért eredményei közül kiemelkedik az Arany Dániel Matematikaversenyen elért 1. díj, a matematikai OKTV-n elért 4. hely, a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen elért országos 1. és 5. hely, a Kenguru Nemzetközi Matematikaversenyen elért országos 1. hely. Ezeken kívül tanítványai számos alkalommal szerepeltek eredményesen a különböző országos versenyek döntőiben.

Szakmai munkája szerteágazó. Aktív közreműködésével kerül megrendezésre a Fejér Lipót megyei matematikaverseny és a Négy megye matematikaversenye. 2017 óta vezeti iskolájának matematikai munkaközösségét. Kollegáival és tanítványaival kiváló kapcsolatot ápol. Rendszeres résztvevője a Rátz László vándorgyűlésnek.

Eddigi eredményes tehetséggondozó munkáját 2012-ben Graphisoft-díjjal ismerték el.

Sikó Dezső, a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium fizikatanára.

A tehetséges, érdeklődő tanulói számára folyamatosan szervez szakköröket, ahol az elméleti feladatok megoldása mellett a kísérleteznek is. A környezeti és energetikai összehasonlító méréseivel számos tanulónak adott lehetőséget a digitális technika alkalmazásaira, drónok és robotok felhasználására. Rendszeresen szervez tanulmányi kirándulásokat kutató központokba, üzemekbe és egyetemekre. Tanítványaival rendszeresen részt vesz különféle kutató és tehetséggondozó tevékenységekben, fizikaversenyeken. Diákjai ezeken több, országosan is kimagasló eredményt értek el, a megszerzett ismereteiket pedig továbbtanulásuk és pályájuk során is eredményesen kamatoztatják.

Sok rendezvényt szervezett iskolája és a város tanulói számára. Tudását és tapasztalatait az iskolán kívüli tevékenysége során is megosztja és publikálja, ezzel is segítve a modern oktatási módszerek, technikák és eszközök elterjedését. Számos szemléltető, didaktikai eszközt készített, melyekkel sikeresen vett rész a fizikatanári rendezvényeken.

Soós Edit, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola tanára.

A matematikát népszerűsítő tevékenysége szerteágazó. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny Csongrád megyei fő szervezője 2009-től, a Makkosházi Matematikaverseny aktív zsűritagja 1995-től, a Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny iskolai szervezője, a beérkező feladatmegoldásokat javító megyei munkacsoport lelkes tagja. A gyakorlóiskolák országos szaktárgyi versenyeinek, szakmai továbbképzési rendezvényeinek szervezője. Tanítványai rendszeresen jól szerepelnek a különböző országos versenyeken. A Varga Tamás Matematikaversenyen két egymást követő évben ért el tanítványa országos 2. helyezést. A Kalmár László Matematikaversenyen szintén 2. helyezést ért el egy tanítványa. Ezeken kívül nagyon sok tanítványa szerepelt kitűnően különböző megyei versenyeken.

Emellett a Matematika munkafüzet 6., 7. és 8. osztályos tanulóknak kiadványa jelent meg a szegedi Maxim Kiadónál. Eredményes tehetséggondozó munkáját 1982-ben és 1990-ben Miniszteri Dícsérettel és több Szegedi Tudományegyetem által alapított díjjal ismerték el.

Tehetséges tanítványai közül sokan lettek kiváló mérnökök, kutatók, értékes szakemberek. Szakvezető tanárként hallgatói számára sok hasznos példát adott át és épített be az ő didaktikai eszköztárukba. Több jól felkészült pályakezdő került e szép pedagógusi pályára a mesteri műhelyéből.

 

Sztojcsevné Fekete Mária, az Óbudai Árpád Gimnázium tanára.

Tanítványai minden évben szép számban vesznek részt a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok és az Abacus matematikai lapok 10-14 éveseknek című újságokban kitűzött levelező matematikai versenyek feladatainak megoldásában, ahol jó helyezéseket érnek el. Abacus pontversenyében az elmúlt években országos 1., 3. 6. és 7. helyezéseket értek el tanulói. A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok matematika K pontversenyében országos 5. helyezés, C pontversenyében országos 6. helyezést ért el egy-egy tanítványa. Rajtuk kívül több alakalommal szerepeltek tanítványai eredményesen a különböző országos versenyeken. Öt évvel ezelőtt egyik elindítója, a mai napig egyik szakmai irányítója az iskolai matematikai tábornak. Az Amfiteátrum Kupa matematikaverseny lebonyolításában minden tanévben nagyon lelkesen vesz részt.

 

Udvardi Imre, az Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium tanára.

Szaktárgyaiból felvételiző valamennyi tanítványa sikeresen felvételizett a felsőoktatásba, de osztályfőnökként is kiemelkedő munkát végez. Szaktanári és osztályfőnöki munkáján kívül a gimnázium csillagászati obszervatóriumát vezeti. Diákjainak és pedagógusainak tartott csillagászati szakkörei regionális szinten is ismertté tették tevékenységét.

A csillagászati szakkörben és tanóráin szakszerű és eredményes tehetségkutató és tehetségfejlesztő munkát végez. 2012 óta a nemzetközi csillagászati diákolimpia magyar nemzeti csapatának egyik vezetője és felkészítője. Az utóbbi négy évben Brazíliában, Görögországban, Romániában, és Indonéziában vezette sikerre a magyar nemzeti csapatot. A jó eredmény mellett egyéni ezüst- és bronzérmeket is nyertek versenyzői. Különösen büszke saját tanítványának a bronzérmére, aki a csillagászati szakköréből indult el a nemzetközi siker felé. E tevékenységéért miniszterelnöki, miniszteri dicsérő oklevelekben és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által adományozott dicséretben részesült. A csapat felkészítésében és a hazai válogató verseny megszervezésében végzett munkája nyomán a Könyves Kálmán Gimnázium 2014-ben miniszteri dicséretet kapott. 2014 szeptemberétől az ő vezetésével zajlik iskolájában az országos felkészítő tanfolyam a csillagászati diákolimpiára, ezekre az ország több pontjáról is érkeznek a diákok. Kulcsszerepe volt a 2019-es Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia Magyarországra kerülésében, az előkészületekben is vezető tevékenységet folytat.

Ismereteit folyamatosan bővíti, részt vesz szakmai és tehetséggondozással foglalkozó konferenciákon. Pedagógus szakvizsgát is tehetséggondozó szakirányból szerzett. Rendszeresen publikál, ismereteit, nemzetközi tapasztalatait több szakfolyóiratban osztotta meg az érdeklődőkkel.

Azon pedagógusok közé tartozik, aki a kimagasló tanári tevékenység mellett olyan tudományos munkát is végez, amellyel tanítványait a tudomány tiszteletére neveli. Udvardi Imre olyan elmélyült tudást ad át tanítványainak, amely egész életükre szóló élmény, sokukat pedig a tudományos pályán indít el, ezért méltó az Ericsson-díjra.

 

Urbán János, a Budapesti Piarista Gimnázium tanára.

A Nemzetközi Fizikai Diákolimpia döntőjében egy tanítványa 2014-ben ezüstérmet, 2015-ben bronzérmet kapott, aki a KÖMAL fizika versenyén 1. és 2. díjat nyert, az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyt megnyerte, az OKTV Fizika döntőjében pedig 2. helyezést ért el. 1998 óta 18 alkalommal jutott diákja az OKTV döntőjébe fizikából, 4 alkalommal matematikából, 7 alkalommal vettek részt diákjai az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny döntőjében, 5 alkalommal az Eötvös Loránd Fizikaverseny döntőjében. Diákjai rendszeres résztvevői a Károly Iréneusz Katolikus Fizikaversenynek is, ahol 1998 óta 15 első helyezést értek el.

Diákjai közül nagyon sokan köszönhetik neki sikeres érettségijüket, felvételijüket, legtöbbjük a BME-n tanult tovább. Több mint 20 éven keresztül osztályfőnökként is tevékenykedett, sok évközi és nyári túrát szervezett tanítványainak. Aktív tankönyvíró, aki egyetemi bevezető előadásokat is tart. 2009-ben önálló tankönyvet írt Fizika 8. címmel a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában a 8. osztályosoknak, és emellett 9 fizikatankönyv, munkafüzet tankönyvíró kollektívájának volt tagja (a Nemzeti tankönyvkiadó és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet gondozásában jelentek meg a tankönyvek 2004-től napjainkig).

 

Zsilvölgyi Márta, a budapesti Jedlik Ányos Gimnázium tanára.

Már tanári pályája kezdetén is figyelemre méltó eredményeket ért el a tehetséggondozás területén. Tanítványai rendszeresen dolgoznak a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok matematikai pontversenyeiben. Diákja rendszeres résztvevői a különböző országos versenyeknek, ahol eredményesen szerepelnek. A Kalmár László Matematikaversenyen országos 1. helyezést, Zrínyi Ilona Matematikaversenyen országos 3. helyezést, Kenguru Nemzetközi Matematikaversenyen országos 4. helyezést ért el egy tanítványa. Ezen kívül több alkalommal szerepeltek eredményesen tanulói a különböző versenyeken. Ragyogó szervező, számos országos versenyt szervezett az iskolájában. Eddigi eredményes tehetséggondozó munkáját 2008-ban Graphisoft-díjjal, 2013-ban Bonis Bona díjjal ismerték el.