Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma szerda van, 2019. június 19. Az év 170. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 737626. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

A felcsúti új jelszava: vesszen a birodalom!

A felcsúti új jelszava: vesszen a birodalom!
Gábor György

Manapság, aki Orbán környezetében kinyitja a száját, az az Európai Uniót hanyatt-homlok birodalomnak nevezi, mintegy jelezvén, hogy emitt a nemzeti szuverenitásra leselkedik hatalmas és végzetes veszély.

A helyzet az, hogy a történelemben létrejött birodalmak, a Római Birodalomtól az Oszmán Birodalomig, a Mongol Birodalomtól a Brit Birodalomig, a Perzsa Birodalomtól a Hellenisztikus Birodalomig és így tovább, erős központi hatalom által összefogott államalakulatok voltak, amelyek területi hódítás, gyarmatosítás vagy politikai kényszerítés eszközével jöttek létre, a meghódított területeken a központi akaratot képviselő és végrehajtó helytartóval és erőszakszervezettel, amely a központi hatalom elleni lázadásokat volt hivatott – bármilyen eszközzel – megtörni.

Ezzel szemben az Európai Unió önként csatlakozott szuverén államok közössége, amelyeknek bizonyos feltételeket kellett teljesíteniük ahhoz, hogy tagok lehessenek, s amelyek bármikor dönthetnek úgy, hogy kilépnek a közösségből.
Azért, hogy közeli, s a magyar lakosság számára ismerős példával éljek, nem úgy emlékszem, hogy a szovjet birodalomban az egyes államok, így Magyarország, Csehszlovákia, Lengyelország és a többi, avagy a Szovjetunión belüli államok önként csatlakoztak volna a közösséghez. S arra sem emlékszem, hogy az 1956-ban renitens Magyarországot, az 1968-ban renitens Csehszlovákiát, avagy az 1980 körül renitens Lengyelországot Hruscsov vagy Brezsnyev azzal fenyegette volna meg, hogy ha nem térnek észhez, akkor szépen kirúgják őket a nagy szovjet közösségből, aztán majd jól megnézhetik magukat. És mintha az 1956-i huxit sem járt volna sikerrel.

Olvasmányaimból nem emlékszem arra, hogy mondjuk a Római Birodalom távoli provinciáinak bármelyike is vétójoggal élhetett volna a központi császári hatalom akaratával és diktátumával szemben, s arra sem emlékszem, hogy a központi császári hatalom egy kohéziós alapból támogatta volna bármelyik provinciát, amelyből aztán a provincia lehívhatta a megpályázott összeget – teszem azt – kisvasút építésére.

És még valamit üzennék ezeknek a birodalom-ellenes hatalmi tényezőknek, akikről tudjuk, hogy szigorúan a keresztény értékrend szerint élnek és gondolkodnak, s a kereszténység ügyét a nap 24 órájában elszánt hősiességgel védik és óvják: vajon sejtik-e, hogy ha nincs Római Birodalom, akkor mi lett volna a kereszténységből? Elárulom: eleinte megmaradt volna egy szűk kis zsidó szektának, amelyről manapság legfeljebb a korszakot kutató történészek és vallástörténészek tudnának valamicskét. 
Szóval a birodalom, az birodalom, az önként csatlakozott szuverén államok közössége pedig önként csatlakozott szuverén államok közössége.
Éppen úgy – s erre a Fidesz elöljárói még javában emlékezhetnek –, ahogy Kádár János is bölcsen azt mondta, hogy „a krumplileves legyen krumplileves.” 
És a krumplileves az már csak ilyen: biz’ krumplileves volt a krumplileves, mi több, az is marad, egészen az idők végezetéig. És bizony mondom néktek, nem lesz belőle mákos guba. 
Még akkor sem, ha azt a krumplilevest maga Orbán Viktor főzi azzal az áldott kezével.