Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma csütörtök van, 2019. július 18. Az év 199. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 737655. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

A hír szent, a vélemény (még) szabad: Orbán addig nyújtózkodik az antiszemitizmusban, ameddig a Takarója ér

A hír szent, a vélemény (még) szabad: Orbán addig nyújtózkodik az antiszemitizmusban, ameddig a Takarója ér
Gábor György

És remélem, azzal a hatalmas győzelemmel is elbüszkélkedett az Európai Unió várható új vezetőinek Orbán Viktor, hogy a jövőre bevezetendő nemzeti alaptanterv humán műveltségterületet érintő részeiért az a megállás nélkül zsidózó, nyilas és hungarista érzülettel töltekezett pszeudoirodalomtörténész, Takaró Mihály lesz a felelős – Orbán Viktor jól átgondolt, alaposan megfontolt és hozzáértő javaslatára –, aki Kertész Imre magyarságát kétségbe vonta, szigorúan irodalomtörténeti-nemzetkarakterológiai szakmai alapon...,

...aki “a magát írónak nevező” Petri György helyét az Úrtól “néhány emelettel lejjebb” jelölte ki, valahol a pokol környékén, szigorúan irodalomtörténeti-teológiai és mélykeresztyén szakmai alapon,

aki Spiró Györgyöt nem tartja embernek, szigorúan irodalomtörténeti-antropológiai szakmai alapon, aki a Nyugatot “kis zsidócska lapocskának” nevezte, szigorúan irodalom- és sajtótörténeti szakmai alapon, s

aki - szigorúan irodalomtörténeti-fajelméleti szakmai alapon – egyenesen rajong a nyilas, antiszemita Nyirő Józsefért, a numerus claususra gerjedő Tormay Cécile-ért, a zsidóknak a magyar nép iránti hűtlenségét rendre számonkérő, Budapestet „nem magyar városnak tekintő”, s a Patkányok lázadása című művével a legnemesebb irodalmi hagyományokhoz kapcsolódó Wass Albertért, továbbá a zsidóság iránt viszonylag kevés empátiát felmutatni képes Szabó Dezsőért és Sinka Istvánért (understatement).

Vigyázzunk együtt gyermekeink mentális egészségére!

(Mazsihisz-közlemény, 2019. július 3.) A Nemzeti Alaptantervet Takaró Mihály fogja „hazafiasítani”. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) hazafias közleménye Takaró Mihályról.

A tanterv-hazafiasító Takaró Mihály, aki a Jóisten döntési kompetenciáit nagyvonalúan magára vállalva, a kádárizmussal szembeszegülő magyar költőről, Petri Györgyről tudatta, hogy a pokolra kerül, aki Kertész Imrét kizárta a magyarságból, aki Spiró Györgyöt feltételesen volt csak hajlandó embernek nevezni – igen, ő a kijelölt hazafiasító.

Aki így beszél, arról már nem kell tovább indokolni, miért tartozik a gazdag, sokszínű és épp e sokszínűség révén különleges magyar kultúra ellenségei közé. A Mazsihisz pedig aggódik, mert a magyar gyermekek nevelését irányító Nemzeti Alaptanterv kontrollja a nemzeti kultúra megcsonkításán ügyködő ember kezébe került. 

A Takaró által magyarnak sem tartott Kertész Imrét, Petri Györgyöt a magyar kormány is nagyra tartja: ezt a Kertész Imre Intézet alapítása is bizonyítja, ráadásul az intézet Petri életművét is gondozza. Nem lehet egyszerre kiemelt nemzeti büszkeségként gondolni rájuk és megtagadni magyarságukat. 

A kulturális kormányzatnak viszont választania kell! Kérjük, válassza a hazafiúi énjét!

És az Európai Unió új vezetői bizonyára elégedetten konstatálják majd, hogy a nemzetek Európájának sokszínűségéhez hozzájárul majd a tiszteletet érdemlő Magyarország tiszteletet parancsoló kormányfőjének eltökélt vonzódása a hungarista és zsidóellenes szakemberek iránt, akik a jövő nemzedékének szellemi-kulturális-ideológiai tájékozódását hivatottak közvetíteni.


Mert az Európára leselkedő külső migránsok mellett továbbra sem hanyagolható el a belső migránsokkal szembeni sok évszázados küzdelem.

A Raoul Wallenberg Egyesület nyilatkozata Takaró Mihály állítólagos megbízásáról

A 3. ciklusában kormányzó koalíció 2010 tavaszán elfogadta: „Legyen béke, szabadság és egyetértés”. Kinyilvánította, hogy a Nemzeti Együttműködés rendszerét azokra a pillérekre emeli, amelyek nélkülözhetetlenek a boldoguláshoz, az emberhez méltó élethez és összekötik a sokszínű magyar nemzet tagjait. A fentiek ismeretében a 2013 óta hatályos NAT-ról az a kormányzati nyilatkozat jelent meg, hogy az nem elég keresztény, hazafias és nemzeti. Kiszivárgott, hogy a hiányok kijavítására Takaró Mihály kapott megbízást. Az irodalomtörténész elismeri Horthy Miklós tevékenységét – akiről egyesületünk akadémiai tudósok közreműködésével 3 nyilvános egyeztetést tartott – miközben a „Nyugat”-ot „kis zsidó lapocskának” tartja, Kertész Imre magyarságát vitatja és Spiró Györgyöt embernek nehezen tudja nevezni.

Az egyesületünk részéről mi is kiemelten fontosnak tartjuk a haza, nemzet, erkölcs és család fogalmak erősítését az oktatásban, de ez a szakértői kinevezés – szerintünk – nem szabadíthat fel erőket a kitűzött nemzeti együttműködés és összefogás mellett, hiszen a szakértő eddigi nyilatkozatai a megosztást és elkülönítést erősítették – zárul a Raoul Wallenberg Egyesület közleménye, amelyet az Országos Sajtószolgálat révén juttatott el szerkesztőségünkbe.

Címkék