Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Impresszum

Infovilág, a hiteles hírportál; alapítva 2000-ben.

Alapító felel?s szerkeszt?: Kulcsár László, Aranytoll-életm?díjas újságíró


szerkeszt?ség címe: 9026 Gy?r, Vidra utca 13., A lph, I. em., 4.  

telefon: +36 1 550 00 83

skype: infovilag

Twitter: @infovilag

Facebook: https://www.facebook.com/ww2.infovilag.hu


Észrevételeiket, javaslataikat várjuk az infovilag@infovilag.hu e-mail címre.

Az „Infovilág – a hiteles hírportál”-t a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság IO/17862-2/2011 számon nyilvántartásba vette.